StalFa Sp. z o.o.

ul. Oleksiaka Wichury 2
08–300 Sokołów Podlaski
POLSKA

Tel.: +48 25 787 38 00-02
Fax.: +48 25 787 38 03
mail: stalfa@stalfa.pl
www.stalfa.pl

NIP: 823-10-02-003
REGON: 710330535
KRS: 0000124105

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Alior Bank S.A. O/Sokołów Podl. Nr konta PLN:
46 2490 0005 0000 4530 8636 2525

Kapitał zakładowy: 4 984 700 PLN

Formularz kontaktowy

 
Aministratorem danych osobowych jest Stalfa Sp. z o.o, z siedzibą przy ul. Oleksiaka Wichury 2, 08-300 Sokołów Podlaski. Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.
 

Numery wewnętrzne:

SEKRETARIAT – 114

stalfa@stalfa.pl

DZIAŁ MARKETINGU I SPRZEDAŻY – 130, 119, 120, 157

w.czapska@stalfa.pl

i.sledz@stalfa.pl

m.mosiej@stalfa.pl

e.jastrzebska@stalfa.pl

DZIAŁ TECHNOLOGICZNO – KONSTRUKCYJNY – 118, 116, 117

g.skup@stalfa.pl

DZIAŁ LOGISTYKI I GOSPODARKI MATERIAŁOWEJ – 122, 123, 148

h.zaranek@stalfa.pl

MAGAZYN – 131, 145

DZIAŁ KONTROLI JAKOŚCI – 136, 139

k.piekarski@stalfa.pl

DZIAŁ UTRZYMANIA RUCHU – 127, 147

r.skrzypa@stalfa.pl

DZIAŁ PLANOWANIA I KOOPERACJI – 126, 140, 141

t.krasnodebski@stalfa.pl

DZIAŁ KADROWO – PŁACOWY – 125, 138, 160

a.smolak@stalfa.pl

DZIAŁ KSIĘGOWOŚCI – 121, 124, 134, 137

m.wierzbicka@stalfa.pl

DZIAŁ BHP – 133

m.matusik@stalfa.pl

INFORMATYK - 135

rejowski@stalfa.pl